Nông nghiệp
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Họ và tên (*)
Tên đăng nhập (*)
Mật khẩu (*):
Xác nhận mật khẩu (*):
Đăng ký thủ tục (*)
Số CMND (*)
Ngày sinh (*)  
Điện thoại: 
Địa chỉ e-mail: 
Mã bảo mật

Reload Image
 
* HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:
- Được đánh dấu (*) là các mục bắt buộc.
- Tên đăng nhập có thể chứa các chữ cái thường từ a-z; các số từ 0-9 và dấu gạch chân "_"
"Xác nhận mật khẩu" là mục dùng để khẳng định mật khẩu đã được nhập chính xác.
- Trong khi đăng ký công dân cần chọn thủ tục đang có mong muốn được giải quyết.
- Nhập mã bảo mật là 04 ký tự trong ảnh vào ô trống (không phân biệt chữ hoa và chữ thường) và nhấp chuột vào nút "Đăng ký" để hoàn tất.